predchádzajúci ďalší

Kancelária Hybernská má víťazný architektonický návrh

Súťaž na náš projekt Downtown, Office Hybernská, sa uskutočnila ako vyzvaná dvojkolová architektonická súťaž pre českých a slovenských účastníkov.  Hlavným cieľom bolo dotvoriť blok budov Masarykovej železničnej stanice so silným historickým kontextom a priniesť nové využitie historickej, ale zanedbanej budove bývalej pošty.

Po vyhodnotení porotou boli z celkového počtu 7 návrhov architektonických tímov netradične udelené dve 1. miesta návrhom OV-A aj Štúdia Klaska. "Porota odporučila na realizáciu návrh Jakuba Klašku, ktorý bol dlhé roky súčasťou tímu Zaha Hadid Architects, podieľal sa na budove Masaryčky a dôverne pozná tento priestor. V súčasnosti už pracuje v rámci vlastného ateliéru, ale je zrejmé, že víťazný návrh veľmi dobre nadväzuje na existujúcu zástavbu v blízkosti lokality. Návrh skutočne zaujal predovšetkým svojím dizajnovým stvárnením, prácou s detailom a citlivým prepojením historických a nových prvkov," hovorí Pavel Streblov, obchodný riaditeľ Penta Real Estate.