predchádzajúci ďalší

Motel One Hybernská

2. apríla 2024, po viac ako dvoch rokoch intenzívnej výstavby, mal manažment a projektový tím Penta Real Estate to potešenie podpísať odovzdávací protokol s naším kľúčovým nájomcom Motel One Group, ktorý hotel Cloud One Hybernská pripísal do svojho portfólia.

Novopostavená nehnuteľnosť predstavuje prvý značkový hotel Cloud One v strednej Európe a okrem 382 izieb ponúka úžasný výhľad na centrum Prahy z novej strešnej reštaurácie a baru, ktoré budú otvorené aj pre verejnosť. Odovzdanie je vyvrcholením dlhodobej vízie, obchodnej spolupráce a dôvery na oboch stranách. Sme radi, že tento míľnikový projekt prispievajúci k ďalšiemu omladeniu areálu Masarykovej stanice.