predchádzajúci ďalší

Nuselský pivovar bude mať detské ihrisko podľa návrhov detí

Žiaci základných škôl Kresomyslova a Táborská sa zapojili do výtvarnej súťaže o návrh nového detského ihriska v Nuselskom pivovare. Pri každom projekte si zakladáme na otvorenej spolupráci so susedmi a pri Nuselskom pivovare to nebolo inak. Dvom základným školám a ich študentom sme dali možnosť poskytnúť niekoľko návrhov, z ktorých sa vyberalo.

Vybrať najlepšie návrhy nebolo ľahké, ale vďaka expertnému pohľadu výberovej komisie, v ktorej zasadali David Musil a zástupcovia radnice Praha 4 - Irena Michalcová, Patrik Opa a Filip Vácha, sme to zvládli. K ich rozhodnutiu prispeli aj Pavlína Kučerová a František Prokop zo ZŠ Kresomyslova a ZŠ Táborská, spoločne s Hanou Pleskačovou z architektonického štúdia CHYBÍK + KRYŠTOF Architects.

Vyhodnotenie prebiehalo v nádherných priestoroch Nuselskej radnice, kde bolo zo všetkých predložených návrhov vybraných osem víťazov. Táto súťaž bola navrhnutá tak, aby deti mohli uplatniť svoje geometrické a matematické schopnosti a zároveň preukázať svoj umelecký talent. Všetky predložené práce nám poskytnú cennú inšpiráciu pre budúcu realizáciu ihriska. Ďakujeme všetkým zúčastneným!