Komerčné projekty

Projekty z realitného portfólia Penta Real Estate, patria medzi najvýznamnejšie z pohľadu komerčnej aj rezidenčnej architektúry. Zameriavame sa na slovenský a český trh. Naším cieľom je stavať budovy, ktoré prispievajú k urbanistickému rozvoju danej lokality. Spolupracujeme preto s najlepšími odborníkmi v obore, špičkovými architektmi a inžiniermi. Naše skúsenosti v spojení s ich kreativitou a cieľavedomosťou sú garanciou najvyššej kvality a investičnej hodnoty nášho realitného portfólia.

všetko