predchádzajúci ďalší

Zeleň na Masaryčke

Vegetácia na strechách Masaryčky funguje ako prírodná klimatizácia a preto sme stromy, kríky, trávy a ďalšie rastliny zakomponovali jednak na námestí pred budovou, ale aj na obe strechy kancelárskeho projektu.

Zelené strechy dokážu v lete ochladiť celú budovu a znížiť tak efekt tepelného ostrova až o desiatky stupňov Celzia. Stromy na ulici zase poskytnú toľko potrebný tieň. Ich výsadba bude od októbra pokračovať v priľahlej ulici Na Florencii 68 vysokými hrabmi!