predchádzajúci ďalší

Ďalšia časť Nuselského pivovaru získala stavebné povoloenie

Koncom januára sme získali stavebné povolenie na rekonštrukciu historickej časti projektu Nuselský pivovar v Prahe 4, ktorá nadväzuje na prebiehajúcu výstavbu v severnej časti areálu bývalého pivovaru. Rekonštrukcia historických budov v spojení s novou výstavbou vytvorí jedinečnú kombináciu obytných a obchodných priestorov. Nová obchodná pasáž prechádzajúca historickými budovami spojí Křesomyslovu ulicu s pivovarským námestím bez rušnej cestnej premávky.

Prenájom komerčných jednotiek sa už začal a predaj bytových jednotiek sa má začať v 2. štvrťroku 2023.