předchozí další

NOVÁ WALTROVKA – aktuálně ze stavby

Pokračování navazující výstavby na městskou část Waltrovka získává jasné obrysy. Na jednotlivých kancelářských budovách (Legatica a Metalica) probíhají betonáže nadzemních částí objektů. V rámci objektu Metalica byly zahájeny práce na instalaci provětrávaného fasádního systému (instalace okenních výplní). Také byl úspěšně proveden mock-up fasády, na kterém byly dopřesněny veškeré detaily a návaznosti do posledního detailu. Uvnitř kancelářských budov jsou zahájeny práce na instalaci páteřních rozvodů.

Na hotelu, který v tomto objektu také vznikne, nyní pracujeme na betonážích nadzemních částí objektů a také probíhají přípravné práce pro realizaci okenních výplní. U rezidenčních budov také pracujeme na betonáži, a to 1.NP. Kontinuálně monitorujeme vliv metra na stavbu pro vhodný návrh vibroizolací.

Pevně věříme, že dokončení monolitů všech objektů stihneme do konce tohoto roku.