Creatingbetter spaces

Kariéra

Penta Real Estate nabízí rozmanité možnosti uplatnění. Pracovní příležitosti u nás mohou najít nejen uchazeči se zkušenostmi z ekonomického prostředí, ale také specialisté a experti z konkrétních odvětví.

Práce pro společnost Penta Real Estate umožňuje podílet se na růstu jedné z nejdynamičtějších společností v regionu, nabízí možnost řešit různorodé pracovní úkoly v týmu výjimečných lidí, kteří mění příležitosti v úspěšné projekty. Nejlepší pracovníci jsou odměňováni rychlým kariérním růstem i podnikatelským podílem na úspěchu.

HR oddělení
ue@cragnernyrfgngr.pbz

Seznam pracovních pozic

Název pozice Oddělění Lokalita

Head of Project Management

Project Management Slovenská republika

Project Manager

Project Management Česká republika

Technical Development Manager

Project Management Slovenská republika

Construction Manager

Construction Management Česká republika

Local Procurement Manager

Construction Management Slovenská republika

Design Development Consultant

Design Development Slovenská republika

Project Consultant

Project Management Česká republika

Junior Project Consultant / Project Consultant

Project Management Slovenská republika

Project Consultant Cadastre

Project Management Slovenská republika