Courageto Create
predchádzajúci ďalší

Vo výstavbe Masaryčky sme presne podľa plánu

V súčasnej dobe sa pracuje na železobetónovej monolitickej konštrukcii nadzemnej časti a to už na úrovni tretieho nadzemného poschodia. V podzemných priestoroch sú už vymurované technické miestnosti a pracuje sa na skladovacích.

Priestory podzemných parkingov sú vymaľované a začali sa trasy vodorovných technologických rozvodov.