predchádzajúci ďalší

Odhaľujeme víťazný návrh projektu Southbank

Víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú sme vyhlásili minulý rok na projekt s pracovným názvom Southbank, sa stali medzinárodné architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti. V Bratislave tak vyrastie ďalší projekt svetovej úrovne.

Do prvého kola súťaže sa prihlásilo celkovo 52 kolektívov z celého sveta. Svojim rozsahom a  svetovou kvalitou zúčastnených architektov ide o unikát, ktorý sa v našich podmienkach ešte v podobnej mierke nerealizoval. Cieľom súťaže bolo nájsť budúce riešenie a architektonicko-urbanistickú koncepciu územia pri južnom brehu Dunaja, v lokalite medzi bratislavským Starým mostom, Mostom Apollo a Prístavným mostom. Lokalita je jedným z najhodnotnejších stavebných pozemkov vhodných na zástavbu v hlavnom meste, a to vďaka blízkosti historického centra mesta aj nového centra mesta, ako aj polohe na južnom brehu rieky Dunaj.

Pri výbere víťaza odborná porota posudzovala predovšetkým nosný koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry a taktiež prácu s verejným priestorom, s dôrazom na zeleň a prírodný kontext, v ktorom sa projekt nachádza. Ďalej to boli skúsenosti architektov s projektami podobnej urbanistickej mierky a kontextom a v neposlednom rade aj udržateľnosť a uskutočniteľnosť návrhu. Viac o priebehu súťaže a zložení poroty si môžete prečítať tu.

Víťazné ateliéry realizovali oceňované projekty po celom svete. Medzi najznámejšie projekty nórskeho ateliéru Snøhetta patrí budova opery a baletu v Osle, budova francúzskeho denníka Le Monde, či prírodný pavilón na pozorovanie sobov v Nórsku. Ateliér sa vyznačuje okrem iného aj citlivou prácou s prírodným kontextom a jeho presahom do formovania urbanizmu a architektúry.

Londýnske Studio Egret West je známe predovšetkým vďaka mestským projektom vo Veľkej Británii, pri ktorých kládli dôraz na tvorbu živých verejných priestorov.
 

O víťaznom návrhu

Odborná porota pozitívne ohodnotila predovšetkým navrhovaný princíp kontinuálnej mestskej krajiny, ktorá vhodne nadväzuje na prírodný element okolia. Víťazný návrh v rámci riešeného územia veľmi dobre pracuje s verejnými priestormi, ktoré doplnia ostatné verejné plochy definované v územnom pláne zóny. V bezprostrednom okolí riešeného pozemku ide napríklad o veľký centrálny park, či športovo-rekreačnú zónu pri Dunaji. Návrh významným spôsobom pracuje s terénom a umožňuje vznik ďalších ťažiskových bodov územia vo forme tzv. „bowls“. Tie majú každá rozdielnu funkciu a charakter. Architekti taktiež navrhli „fázu 0“, ktorá by aktivovala územie ešte pred tým, ako sa začne samotná výstavba projektu. Nachádzať sa bude pod Mostom Apollo a slúžiť by mala ako verejný priestor pre organizáciu kultúrno-spoločenských akcií a pre komunitné stretávanie.

Projekt prinesie do územia viac ako 1 000 bytov a viac ako 85 000 m2 prenajímateľnej plochy kancelárskych a obchodných priestorov. Termín začiatku výstavby bude závisieť od povoľovacieho procesu a bude sa odvíjať od niekoľko rokov prebiehajúcej zmeny územného plánu, ktorú obstaráva Magistrát hlavného mesta Bratislava. Po schválení zmeny územného plánu by výstavba mohla začať v priebehu 1,5 – 2 rokov. Projekt bude rozdelený do viacerých etáp a realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne na desať rokov.

„Som veľmi rád, že súťaž na toto územie prilákala jednak medzinárodný talent na strane súťažiacich, avšak aj na strane poroty, ktorá mala naozaj vysokú profesionálnu úroveň. Odborná porota vybrala špičkový návrh, o ktorom som presvedčený, že posunie úroveň architektúry a realitného developmentu v Bratislave opäť dopredu a prinesie kvalitný verejný priestor pre všetkých obyvateľov. Momentálne pripravujeme zadanie na dopracovanie štúdie v súlade s odporúčaniami poroty a pripravujeme výber lokálneho projektanta,“ povedal Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Prístup k urbanizmu a verejným priestorom vysvetľuje David West, zakladateľ a riaditeľ Studio Egret West: „Náš návrh je inšpirovaný prírodným prostredím, ktoré sa nachádza popri rieke Dunaj. Zamýšľali sme sa, či dokážeme navrhnúť také miesto, ako keby ho vytvorila sama príroda. Verejný priestor sa tak bude rozprestierať na viacerých úrovniach, ktoré budú navzájom prepojené promenádou. Táto promenáda sa stane priestorom pre komunitné stretávanie a hlavným bodom záujmu verejnosti.“

„Už pri našej prvej návšteve Bratislavy bolo zjavné, že príroda je kľúčovým aspektom tejto lokality. Tzv. „bowls“ preto v návrhu pracujú aj s existujúcimi dospelými stromami a ďalšou zeleňou, a zároveň vytvárajú trvalo udržateľný systém odvodnenia. Voda sa tak stáva hlavnou zložkou tvorby krajinnej architektúry,“ dodáva Patrick Lüth, výkonný riaditeľ Snøhetta.