predchádzajúci ďalší

Hotel Hybernská – hlasovanie v súťaži ,,Památky děkuji‘‘

V nadväznosti na ukončený terénny archeologický výskum Národného pamiatkového ústavu sme pre projekt Hotel Hybernská obdržali nomináciu do súťaže „Památky děkují - Patrimonium pro futuro“.Súťažíme s Archeologickým odkryvom gotickej Horskej brány a opevnenia.

Cenu Národného pamiatkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulom Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlasuje a udeľuje NPÚ od roku 2014 v snahe zhodnotiť a vyzdvihnúť, čo sa v oblasti pamiatkovej starostlivosti podarilo a oceniť tých, ktorí sa o úspešné dielo pričinili.