Courageto Create
predchádzajúci ďalší

Architektonické práce na stavbe Hotela Hybernská stále pokračujú a postupne odkrývajú ďalšie skvosty

Medzi nové nálezy patrí napríklad druhá veža gotickej Horskej brány, podzemná železobetónová nádrž kruhového pôdorysu, ktorej funkciou bolo zásobovať vodou parné lokomotívy počas prvej republiky alebo barokový bastion sv. Mikuláša.