Creatingbetter spaces
predchádzajúci ďalší

Novým podchodom od Churchilla až na metro Hlavní nádraží!

Už od prvého januárového týždňa je možné využívať bezpečnú trasu na metro, a to novovybudovaným podchodom, vedúcim od kancelárskych budov Churchill Square, až k stanici metra Hlavní nádraží. 
Táto nová trasa tak bude skracovať cestu z Vinohradov a Žižkova priamo na železničnú stanicu Praha hlavní nádraží, po dobu predĺženia severného podchodu Správou železníc, ktorého dokončenie očakávame do konca roka 2021.