předchozí další

Vila Chittussi již brzy v novém kabátě

Stavební práce na projektu běží tak jak mají a my postupně začínáme pracovat i na osazení fasády.

V rámci náročného výběru a volby toho nejvyššího možného standardu byla vybrána varianta betonového obkladu, na kterém jsme se jednoznačně shodli s architektem projektu QARTA.

Velkoformátové desky sklovláknobetonu od firmy DAKO dosahují rozměrů až 3,5 x 1 m s tloušťkou 12 mm. Na fasádě se střídají hladké obkladové desky s horizontální orientací, které jsou doplněny vertikálně profilovanými deskami.

Fasáda elegantně dotvoří celkový architektonický záměr projektu.