Medze

Polyfunkčný projekt Medze vznikne na rozmedzí dvoch bratislavských mestských častí Karlova Ves a Dúbravka. Do územia prinesie 452 bytov a apartmánov a 495 rekreačných ubytovacích jednotiek, rozsiahly verejný priestor obklopený zeleňou, materskú školu, priestory pre obchodné prevádzky a ďalšiu občiansku vybavenosť.

Projekt pochádza z dielne architektonického ateliéru Pantograph. Je navrhnutý tak, aby prirodzene prepájal bývanie s mestským charakterom a priamym napojením na novozrekonštruovanú električkovú radiálu s bývaním v tesnej blízkosti prírody. Parkovacie miesta budú umiestnené v podzemnej garáži. Medzi budovami tak vznikne zelená komunitná zóna pre obyvateľov či návštevníkov doplnená ihriskami a množstvom oddychových plôch.

Projekt je pripravovaný s vysokým nárokom na kvalitu materiálov. Zároveň je kladený silný dôraz na udržateľnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie aj na manažment dažďovej vody. Dažďová voda bude spätne využívaná pri zalievaní zelených striech aj zelene v parku.

Projekt v predaji ponúkne 1 až 5-izbové byty v rôznych úrovniach štandardného vybavenia. Spustenie výstavby je plánované v prvej polovici roka 2025.48.174761,17.047557