Creatingbetter spaces
predchádzajúci ďalší

Začatie výstavby na Masaryčke

Výstavba prvej etapy projektu Masaryčka odštartovala pred mesiacom, ihneď po získaní stavebného povolenia. V súčasnej dobe prebiehajú izolatérske práce a v nadväznosti betonárske práce na základovej doske.

Z plánovaných štyroch žeriavov sú v súčasnej dobe sprevádzkované dva, ďalšie žeriavy budú osadené postupne v nasledujúcom krátkom období tak, aby podporili výstavbu železobetónovej konštrukcie budovy smerom nahor.