Creatingbetter spaces
predchádzajúci ďalší

Práce na Nemocnici novej generácie sú v plnom prúde

Aj napriek koronakríze pokračujeme vo výstavbe Novej Nemocnice Bory, aby sme na Slovensko priniesli moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré patrí do 21. storočia.


Na streche nemocnice aktuálne dokončujeme heliport, ktorý bude súčasťou urgentného príjmu. Vďaka nemu bude nemocnica schopná poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pacientom s tými najťažšími diagnózami z celého Slovenska.
Okrem toho na stavbe prebieha realizácia strešného plášťa a montáž okien a technológii v interiéri aj v exteriéri stavby.