Courageto Create
predchádzajúci ďalší

Práce na etape Bory Promenáda pokračujú aj naďalej

Na tretej etape projektu Bory Bývanie sa nám podarilo dokončiť zateplenie striech všetkých ôsmich domov a naplno pokračujeme so zatepľovaním fasád. 

V interiéroch budov pracujeme na montáži elektrických rozvodov, vzduchotechniky či rozvodov ústredného kúrenia, realizujeme potery a omietky. Do finálneho osadenia výťahov nám chýbajú už len posledné dva vchody.

V rámci exteriéru pracujeme na stabilizácii plôch a pokládke sietí pre verejné osvetlenie.