predchádzajúci ďalší

Predstavujeme víťazný návrh projektu Chalupkova

Víťazom medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú sme vyhlásili  koncom minulého  roka  na projekt  s pracovným názvom Chalupkova, sa  stal taliansky ateliér Stefano Boeri Architetti. Pozemok sa nachádza v zóne Mlynské nivy a ohraničený je ulicami Košická a Chalupkova. Súčasťou projektu je aj kancelárska budova na ulici Mlynské nivy, ktorej riešenie nebolo súčasťou súťaže, bolo však zohľadnené v navrhnutej urbanistickej koncepcii. Kancelárska budova vychádza z projektu, ktorý povolil predchádzajúci vlastník, pričom sme projekt prepracovali s českým ateliérom Jakub Cigler Architekti.

Podmienky prvého kola medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže splnilo a vypracované zadanie odovzdalo celkom 83 domácich aj zahraničných architektonických ateliérov. Z odovzdaných návrhov vybrala odborná porota na postup do druhého kola súťaže tri ateliéry (KCAP, Stefano Boeri Architetti a Baumschlager Eberle + Studio Perspektiv. Ďalšie tri ateliéry (Jakub Cigler Architekti, BIG – Bjarke Ingels Group a MVRDV) boli vyzvané a do druhého kola postúpili priamo. Porota tak celkovo v druhom kole súťaže hodnotila šesť návrhov reprezentovaných kvalitnými domácimi aj zahraničnými ateliérmi. Víťazom sa stalo talianske architektonické štúdio Stefano Boeri Architetti.

Talianske štúdio realizuje oceňované projekty po celom svete. Medzi najznámejšie projekty patrí rezidenčný komplex Bosco Verticale - Vertikálny les v Miláne či Villa Méditerranée v Marseille. Stavba Bosco Verticale je prototypom architektúry integrujúcej živú prírodu a na konte má viaceré medzinárodné ocenenia. Štúdio sa primárne zameriava na trvalo udržateľnú architektúru a strategický mestský rozvoj.

O víťaznom návrhu

Odborná porota na víťaznom návrhu ocenila predovšetkým kontextuálny prístup pri navrhovaní urbanistickej štruktúry, vychádzajúcej z kompaktnej blokovej zástavby charakteristickej pre európske mestá, ako protiklad doterajšej solitérnej zástavby v ostatných častiach novovznikajúceho bratislavského  downtownu. Porota porovnávala vhodnosť navrhovanej urbanistickej štruktúry pre dané územie, pridanú hodnotu, ktorú návrh prinesie mestu a jeho obyvateľom a taktiež kvalitu pre budúcich rezidentov a retailových klientov. Súčasťou projektu bude aj otvorený zelený vnútroblok, ktorý nadviaže na zelené verejné priestory v susedných projektoch. Týmto spojením tak vznikne jeden z najväčších parkov v hlavnom meste.

Projekt bude charakteristický aj vertikálnou zeleňou na niektorých fasádach navrhovaných rezidenčných objektov. Zeleň bude starostlivo vyberaná a prispôsobená lokálnym podmienkam (striedanie ročných období, orientácia, poveternostné podmienky a prúdenie vetra, údržba a pod.).

Projekt prinesie do územia približne 1300 bytov v štyroch rezidenčných objektoch a približne 45-tisíc m21 prenajímateľnej plochy kancelárskych a obchodných priestorov. Začiatok výstavby prvej rezidenčnej etapy sa predpokladá  v priebehu roka 2026, v závislosti od priebehu povoľovacieho procesu a prebiehajúcej zmeny územného plánu. Projekt bude rozdelený do štyroch etáp a realizácia podobného rozsahu počíta s časovým harmonogramom približne desať rokov.

„Inštitút architektonicko-urbanistických súťaží s podobnou medzinárodnou účasťou, rozsahom a kvalitou neboli donedávna v Bratislave vôbec štandardom. Dnes je to už inak a účasť zahraničných ateliérov len dosvedčuje rastúci potenciál a význam nášho hlavného mesta. Som presvedčený, že zóna Chalupkova, ako jedna z najprestížnejších lokalít Bratislavy, v tesnej blízkosti centra, si organizáciu architektonickej súťaže rozhodne zaslúžila.  Ako developerovi nám záleží na finálnom produkte, je našou vizitkou a spája sa s našou značkou. Aj preto ma teší, že sa do tejto lokality hlavného mesta vraciame s novým projektom z pera architektov Stefano Boeri Architetti a spoločne tak opäť posunieme kvalitu a úroveň realitného developmentu v Bratislave o niekoľko krokov vpred“, hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

,,Projekt Urban Oasis (pracovný názov, pod ktorým architekti prihlásili projekt do súťaže) prináša do modernej štvrte dynamického mesta rozsiahly verejný park s vysokou biodiverzitou rastlín, ktorý je zároveň obklopený obytnými budovami a občianskou vybavenosťou. Urban Oasis bol navrhnutý ako nová centrálna mestská zóna Bratislavy, ktorá je otvorená a priepustná každodennému toku života, najlepšie reprezentuje výzvy súčasného mestského sveta a je ďalším krokom k myšlienke archipelago metropolis: mesta, ktorého jednotlivé štvrte tvoria jadro výroby čistej energie, s rozmanitosťou funkcií a obyvateľov, typickou pre európske mestá, a so živou prírodou vo svojom centre a na fasádach budov“, hovorí Stefano Boeri, zakladajúci partner talianskeho štúdia.

„V projekte Urban Oasis sme sa zamýšľali nad tým, ako priniesť kvalitnú architektúru do pôvodne priemyselnej mestskej oblasti, ktorá prechádza zásadnou transformáciou, ako v nej optimalizovať priepustnosť priameho prirodzeného svetla no zároveň ju chrániť pred vetrom a hlukom, ako zlepšiť dostupnosť a využiteľnosť parku s cieľom zachovať jeho charakter „tajnej záhrady“,  ako ho premeniť nielen na flexibilný a kvalitný verejný priestor, ale aj na dôležitý prvok regulácie mikroklímy, vlhkosti a eliminácie efektu mestského tepelného ostrova. S návrhom sme nadmieru spokojní a veríme, že sa skutočne môže stať pridanou hodnotou ako pre svoje okolie, tak aj pre celé mesto a všetkých obyvateľov“, dopĺňa Pietro Chiodi, vedúci partner talianskeho štúdia.

Kancelárska budova už vo výstavbe

Súčasťou projektu Chalupkova je aj kancelárska budova na ulici Mlynské nivy, ktorej riešenie nebolo súčasťou architektonicko-urbanistickej súťaže, bolo však zohľadnené v navrhnutej urbanistickej koncepcii. Kancelárska budova vychádza z projektu, ktorý povolil predchádzajúci vlastník, pričom sme projekt prepracovali s českým ateliérom Jakub Cigler Architekti a stavebné práce sa začali v závere minulého roka.

Projekt kancelárskej budovy je rozdelený na dve etapy. Prvá etapa prinesie 18-tisíc m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy a 1-tisíc m2 určených pre menšie obchodné prevádzky. Predpokladaný termín kolaudácie je naplánovaný v prvej polovici roka 2026.

Druhá etapa prinesie od územia 14-tisíc m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy a 1-tisíc m2 určených pre menšie obchodné prevádzky. Začiatok výstavby druhej etapy bude závisieť od rýchlosti povoľovacích procesov, s predpokladaným začiatkom výstavby v priebehu roka 2026.

Kancelárska budova bude spĺňať najvyššie požiadavky na udržateľnosť v súlade s certifikáciou LEED Platinum. Technológie použité v budove budú cieliť na dosiahnutie uhlíkovej neutrality budovy v prevádzke, v súlade s certifikáciou LEED Zero Carbon.

Odstránenie environmentálnej záťaže

Na pozemku, kde vyrastie projekt Chalupkova, sa nachádza environmentálna záťaž. Bol znečistený  ropnými látkami z bývalej rafinérie Apollo, ktoré do podložia unikli po spojeneckom bombardovaní v roku 1944. V úvode stavebných prác budeme znečistené podložie dekontaminovať spôsobom biodegradácie. Dekontaminačné práce budú podliehať dohľadu odborníkov a za prítomnosti geológov. Náklady na dekontamináciu územia si budú vyžadovať investíciu niekoľko desiatok miliónov EUR. Centrum hlavného mesta sa tak zbaví výraznej environmentálnej záťaže, ktorá trápi toto územie posledných 80 rokov. Viac informácií o projekte Chalupkova a o víťaznom architektonickom návrhu si môžete vypočuť v Penta Podcaste TU.