predchádzajúci ďalší

Výsledky prvého kola architektonicko-urbanistickej súťaže projektu Southbank

V polovici augusta sme spustili otvorenú architektonicko-urbanistickú súťaž na projekt na južnom brehu Dunaja, na území, ktoré vnímame ako dôležité pre rozvoj hlavného mesta, s ambíciou stať sa protipólom k vznikajúcemu downtownu a Cental Business Districtu na druhej strane rieky. 

Odborná porota zasadla v prvom kole súťaže, v ktorom hodnotila presne 52 návrhov. Do druhého kola postúpilo 6 návrhov od svetoznámych architektonických ateliérov: 

  • Bjarke Ingels Group + Pantograph + Inflow 
  • Zaha Hadid Architects  
  • Office for Metropolitan Architecture  
  • Snøhetta + Studio Egret West + gro architekti 
  • KCAP  
  • William Matthews Associates + Boele + Sadovsky & Architects + Mikhail Riches + Expedition Engineering + LOLA landscape architects + Studio Akkerhuis  

Porota zasadne opäť vo februári 2023, kedy vyberie úplného víťaza architektonickej súťaže. 

Odborná porota zároveň ocenila dva ateliéry aj čestným uznaním, ktoré sa umiestnili na siedmom mieste s rovnakým počtom bodov. 

  • Vietzke & Borstelmann Architekten + GTL + IADC
  • Mandaworks + Between 

Ďakujeme všetkým účastníkom prvého kola a gratulujeme postupujúcim ateliérom. 

 

O projekte Southbank 

Mesto Bratislava už desaťročia plánuje premenu priestoru medzi dvoma mostami na južnom brehu Dunaja na nové centrum mesta. Našim cieľom ako aj cieľom súťaže je priniesť na územie s rozlohou 85 tisíc m2 kvalitnú architektúru, ktorá do územie prinesie rezidenčnú, ale aj komerčnú zástavbu, kvalitné verejné priestory a zeleň.  

Pri projekte rátame aj s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti v danej lokalite ako aj so spĺňaním tých najvyšších energetických požiadaviek s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Riešené územie sa nedotýka inundačných území a ani chráneného areálu Soví les, ktorého ochrana bude jednou z priorít súťaže. 

Sme presvedčení, že projekt s pracovným názvom má silný potenciál stať sa plnohodnotnou súčasťou centra Bratislavy a zároveň atraktívnym a pohodlným miestom pre život, prácu a voľný čas. Veríme, že kombináciou účasti medzinárodných, ale aj domácich ateliérov, získame na konci jedinečné architektonické riešenie.