predchádzajúci ďalší

V Bratislave vznikne ďalší projekt svetovej úrovne, súťaž na projekt Southbank už pozná víťaza

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na projekt s pracovným názvom Southbank sa stali svetoznáme architektonické ateliéry Snøhetta a Studio Egret West v spolupráci s lokálnym ateliérom gro architekti.

Ateliéry realizovali oceňované projekty po celom svete. Medzi najznámejšie projekty nórskeho ateliéru Snøhetta patrí budova opery a baletu v Osle, budova francúzskeho denníka Le Monde, či prírodný pavilón na pozorovanie sobov. Ateliér sa vyznačuje okrem iného aj citlivou prácou s prírodným kontextom a jeho presahom do urbanizmu a architektúry. 
Londýnske Studio Egret West je známe predovšetkým vďaka mestským projektom v Británii, pri ktorých kládli dôraz na placemaking / tvorbu živých verejných priestorov.

Ateliér Snøhetta je známy najmä svojimi projektami:

Ateliér Studio Egret West je známy projektami vo Veľkej Británii:

Architektonicko-urbanistická súťaž bola spustená v polovici augusta minulého roka. Z 52 súťažných návrhov do druhého kola postúpilo šesť svetoznámych architektonických zoskupení, ktoré následne svoje návrhy rozpracovali do detailnej podoby. Pri výbere víťaza odborná porota posudzovala predovšetkým nosný koncept návrhu, komplexnosť spracovania, kvalitu urbanizmu a architektúry a taktiež prácu s verejným priestorom s dôrazom na zeleň a prírodný kontext, v ktorom sa projekt nachádza.

Víťazný návrh bude odprezentovaný odbornej verejnosti už začiatkom apríla a následne predstavený širokej verejnosti.

Všetky podrobnosti o súťaži, si môžete pozrieť na webovej stránke súťaže.