predchádzajúci ďalší

Update z Masaryčky

V súčastnej chvíl je živo na úrovni šiesteho nadzemného podlažia , kde dochádza ku stavebným prácam. Z ulice se už rysuje rotujúca piazza a budúca zlatá veža!

Dosadenie glajchy máme v pláne na február 2022.