Creatingbetter spaces
predchádzajúci ďalší

Škôlku Bory sme odovzdali mestskej časti Bratislava - Lamač

Symbolicky, na Medzinárodný deň detí, sme odovzdali do užívania mestskej časti Bratislava – Lamač budovu materskej školy, ktorá vyrástla v novej štvrti Bory a stali sme sa tak prvým súkromným investorom v Bratislave, ktorý postavil verejnú materskú školu. Zriaďovateľom škôlky bude mestská časť Bratislava – Lamač, ktorá ju dostala do užívania za symbolický nájom 1€. Svoje brány škôlka otvorí v novom školskom roku, v septembri 2021.

Výstavba materskej škôly sa začala na jeseň v roku 2019 a kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť začiatkom februára 2021. Dnes sme ju odovzdali do užívania mestskej časti Bratislava - Lamač, ktorá bude jej zriaďovateľom. V rámci územia sa škôlka nachádza v pešej dostupnosti jednotlivých rezidenčných etáp projektu Bory Bývanie a kapacitne bude poskytovať priestor pre 70 detí. Budova škôlky má k dispozícii 5 tried. Súčasťou vybavenia je aj plne zariadená kuchyňa, jedáleň či terasa. Pred každou triedou je vyčlenený exteriérový priestor na hranie s hracími prvkami a mobiliárom. K dispozícii sú aj dve pieskoviská. Do projektu sme celkovo investovali 2,3 milióna eur.

„Pri tvorbe všetkých našich projektov kladieme dôraz nielen na ich kvalitu a vysoký štandard, ale aj na miesta určené pre verejnosť a občiansku vybavenosť. Tie by mali spĺňať požiadavky obyvateľov na prácu, nakupovanie, voľný čas, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie. Aj preto sme sa v rámci projektu Bory Bývanie rozhodli postaviť verejnú materskú škôlku, ktorú bude prevádzkovať mestská časť Lamač a bude tak finančne dostupná pre široké spektrum obyvateľov tejto novovznikajúcej štvrte. V Penta Real Estate veríme, že spoločensky zodpovedný development je nielen správnym rozhodnutím, ale aj investíciou, ktorá sa nám z dlhodobého hľadiska vráti.“, hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

„Oceňujeme prístup spoločnosti Penta Real Estate, ktorá sa snaží rozvíjať toto územie aj s ohľadom na potrebnú občiansku vybavenosť a ako mestská časť urobíme všetko preto, aby škôlka svoje brány otvorila už 1. septembra. Som rád, že sa nám spoločnými silami podarilo vytvoriť príklad korektného partnerstva samosprávy a súkromného investora, ktoré je na osoh obyvateľom. Už teraz môžem prezradiť, že chystáme aj ďalšie spoločné projekty v záujme toho, aby sa táto časť Lamača plnohodnotne rozvíjala,“ hovorí starosta Mestskej časti Bratislava-Lamač, Lukáš Baňacký.