predchádzajúci ďalší

Projekt Bory Bývanie sa opäť rozrastá. V príprave je už šiesta etapa.

V novej mestskej štvrti Bory na severozápade Bratislavy pripravujeme v poradí už šiestu etapu úspešného rezidenčného projektu Bory Bývanie. V priebehu septembra bude predložená dokumentácia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Šiesta etapa prinesie do lokality 324 bytov s predpokladaným začiatkom výstavby v priebehu roka 2026.

Šiesta etapa Bory Bývania ponúkne kvalitnú architektúru z pera architektonického štúdia Perspektiv, víťaza architektonickej súťaže, ktorá bola na územie vyhlásená. Celkovo štyri bytové domy s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami vzniknú v území v blízkosti nákupného centra Bory Mall. Projekt bude zo severnej strany susediť s areálom rezidenčnej etapy Bory Promenáda a zo severovýchodnej strany s Nemocnicou Bory a bude priamo nadväzovať na piatu etapu Bory Bývania, autorom ktorej je rovnaké architektonické štúdio.

Nová etapa prinesie do lokality 324 bytov, od 1,5-izbových až po 4-izbové. V prípade záujmu si klienti budú môcť vybrať možnosť spojiť byty do 5-izbových. Do ponuky sa dostanú taktiež aj penthousy. V rámci projektu vznikne 491 parkovacích miest umiestnených v podzemí. Na povrchu tak vznikne priestor pre zeleň a kvalitný verejný a poloverejný priestor.

Nakoľko sa etapa nachádza v centre lokality Bory, hneď vedľa nákupného centra Bory Mall a Nemocnice Bory, bude odlišná predovšetkým hustotou zástavby, ktorá bude vyššia ako dosahujeme pri ostatných etapách Bory Bývania. Koncept je tvorený štyrmi objektami tvaru písmena L, ktoré spolu tvoria blokovú štruktúru.

Súčasťou etapy bude aj transformácia povrchových parkovacích plôch medzi nákupným centrom Bory Mall a Nemocnicou Bory na námestie. Táto zmena výrazným spôsobom zlepší kvalitu verejných priestorov v lokalite, prinesie miesto pre stretávanie sa, oddych a viac zelených plôch. Kapacitu povrchových parkovacích státí nahradí pripravovaný projekt výstavby parkovacieho domu. Spolu s plánovanou električkovou traťou tak popri šiestej etape vznikne živý bulvár, ktorý bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou mestskou štvrťou a bude tvoriť komunikačnú kostru celého územia.

„Projekt Bory Bývanie postupne mení lokalitu Bory na prosperujúcu mestskú štvrť. Príkladom pozitívneho vývoja z hľadiska urbanizmu  je pripravovaná šiesta etapa, ktorá je dôležitým krokom pri budovaní kvalitnejšieho mestskejšieho prostredia, nakoľko nahrádza množstvo povrchových parkovacích miest a spevnených plôch v blízkosti nákupného centra Bory Mall. Aj pri tejto etape je už štandardne kladený veľký dôraz na kvalitný landscape a verejné priestory. Aktívny parter orientovaný do budúceho námestia zároveň opäť rozšíri občiansku vybavenosť v lokalite,“ hovorí Michal Rehák, Business Development Director v Penta Real Estate Slovensko.

 

Viac o novovznikajúcej mestskej štvrti Bory

Zóna Bory je situovaná medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves. Územie okrem funkcie bývania ponúka občiansku vybavenosť komerčného aj nekomerčného charakteru. Komerčnú časť tvorí nákupné centrum Bory Mall a Bory Retail Zone, ktorá ponúka viacero veľkých obchodných prevádzok rôzneho zamerania. Nekomerčnú časť tvorí Nemocnica Bory, Ubytovňa Bory určená pre zdravotnícky personál nemocnice a taktiež aj verejná materská škola, ktorá je už v prevádzke a ktorú Penta Real Estate odovzdala do prenájmu mestskej časti Bratislava - Lamač, za symbolické jedno euro, v lete 2021. V príprave je aj súkromná spojená materská, základná a stredná škola, zriaďovateľom ktorej bude etablovaný hráč na trhu, občianske združenie Felix.

Rezidenčná časť pod názvom Bory Bývanie je rozdelená do viacerých etáp. Vôbec prvá etapa rezidenčného bývania Bory Prvé Domy je dokončená. Etapa Bory Nový Dvor je rozdelená na dve časti, z ktorých obe sú už dokončené a skolaudované.  Etapa Bory Promenáda disponuje taktiež právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Tesne pred dokončením je etapa Bory Na Hrádzi, momentálne prebieha kolaudačný proces. Piata a šiesta etapa sú v príprave. Projekt po dokončení šiestej etapy prinesie do lokality takmer 2000 bytov.

Dopravná infraštruktúra v zóne Bory je napojená na neďalekú diaľnicu D2, centrum mesta je vzdialené  necelých 15 minút jazdy autom. Blízkosť diaľnice zároveň zaručuje aj veľmi dobrú dostupnosť do blízkych miest, ako je Viedeň, Brno, Budapešť či Praha. Samozrejmosťou je aj napojenie zóny na existujúcu sieť mestskej hromadnej dopravy. V pláne je aj predĺženie električkovej trate z Dúbravky. Prípravu projektovej dokumentácie pre výstavbu električkovej trate bude na vlastné náklady realizovať spoločnosť Penta Real Estate, ktorá po získaní právoplatného stavebného povolenia odovzdá projekt mestu Bratislava. Spoločnosť Penta Real Estate do dnešného dňa investovala do budovania a rozširovania dopravnej infraštruktúry v lokalite Bory viac ako 30 miliónov eur.

Viac informácií o lokalite Bory, o tom, ako sa buduje nová mestská štvrť, ale aj o tom aké plány má Penta Real Estata s územím do roku 2030 si môžete vypočuť v Penta Podcaste tu.