predchádzajúci ďalší

Pražské Vysočany získajú novú podobu!

Projekt Residence Vysočany, ktorý na predaj ponúkne 250 nových bytov, už pozná víťaza svojej urbanisticko-architektonickej súťaže.

Tešíme sa, že do súťaže sa prihlásilo celkovo 138 ateliérov z celého sveta, ktoré nám zaslali svoje architektonické návrhy. Nezávislá odborná porota, po dlhej a náročnej diskusií, vybrala jednohlasne návrh budúcej podoby brownfieldu na Vysočanoch. Výhercom sa stalo české architektonické štúdio A.D.N.S architeki!

Ich návrh rešpektuje historický ráz budovy, do okolia ktorej vhodne doplnili nové dostavby, vďaka ktorým tak vzniká príjemný kontrast medzi historickou a modernou architektúrou.

Finálne návrhy si môžete pozrieť na www.competition-vysocany.com