predchádzajúci ďalší

Práce na Novej Waltrovke pokračujú podľa plánu

Nadväzujúca etapa úspešne dokončeného projektu Waltrovka s názvom Nová Waltrovka, s ktorej výstavbou sme začali minulý rok, postupuje neuveriteľne rýchlo. Momentálne prebieha výstavba dvoch kancelárskych budov – Metalica a Legatica a taktiež nového hotela. Na ne plynulo nadviazala aj výstavba bytov z 1. etapy v budove H1H2. Pomáha nám k tomu 8 žeriavov, rozmiestnených po celej stavbe. Ide o vôbec najväčší počet žeriavov, aký sme na našich stavbách mali.

Všetkých 8 žeriavov nám slúži predovšetkým k zaisteniu plynulosti distribúcie materiálov. Kvôli zaisteniu bezpečnosti a koordinácii žeriavových prác je na stavbe prítomný koordinátor žeriavov. Jeden z našich žeriavov je dokonca jedným z najväčších tohto typu, ktorý môžete v rámci Českej republiky zahliadnuť – samotiažny žeriav s dĺžkou ramena 45 m a s nosnosťou 4500 kg.

Ďalšou zaujímavosťou žeriavov na Novej Waltrovke je, že celú noc ostávajú odistené a ramená sa tak pohybujú voľne s pohybom vetru.