predchádzajúci ďalší

Penta Real Estate získala titul Kincentric Best Employers

Každoročne sa zapájame do prieskumu zamestnaneckej spokojnosti a motivácie. Kincentric Best Employers, podporený 20-ročnými údajmi o skúsenostiach zamestnancov, oceňuje organizácie na celom svete pomocou najobjektívnejšieho možného meradla - názoru zamestnancov. 

Vďaka výsledku, ktorý sme v prieskume dosiahli, získala Penta Real Estate titul Kincentric Best Employers, ktorým sú oceňovaní zamestnávatelia poskytujúci vynikajúcu zamestnaneckú skúsenosť, motivujúce pracovné prostredie a podmienky.