predchádzajúci ďalší

NOVÁ WALTROVKA – aktuálne zo stavby

Pokračovanie výstavby, ktorá nadväzuje na mestskú časť Waltrovka získava jasné obrysy. Na jednotlivých kancelárskych budovách (Legatica a Metalica) prebieha betonáž nadzemných častí objektov. V rámci objektu Metalica boli zahájené práce na inštaláciu prevetrávaného fasádneho systému (inštaláciu okenných výplní). Úspešne vykonaný bol aj mock-up fasády, na ktorom boli upresnené všetky detaily a nadväznosti. Zahájené sú aj práce na inštalácii chrbticových rozvodov kancelárskych budov.

Na hoteli, ktorý v tomto objekte vznikne momentálne pracujeme na betonážach nadzemných častí objektov a zároveň prebiehajú prípravné práce na realizáciu okenných výplní.Pri rezidenčných budovách tiež pracujeme na betonáži a to 1 NP. Kontinuálne monitorujeme vplyv metra na stavbu pre vhodný návrh vibroizolácií.

Pevne veríme, že do konca tohto roku stihneme dokončenie monolitov všetkých objektov.