predchádzajúci ďalší

Nemocnica Bory postupne otvára svoje oddelenia

Nemocnica Bory bola slávnostne otvorená v marci tohto roku. Od apríla postupne pacientom sprístupňuje prvé špecializované nemocničné ambulancie, rádiologické oddelenie ako aj pracovisko radiačnej onkológie. 

Aktuálne nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť:

  • v 36 ambulanciách,
  • v 6 diagnostických pracoviskách v 33 odbornostiach,
  • v lôžkovej starostlivosti v 15 odbornostiach,
  • na pracovisku jednodňovej starostlivosti v 7 špecializáciách,
  • v stacionári pre 3 odbornosti.

Nemocnica Bory je súčasťou rozrastajúcej sa štvrte Bory, v ktorej spolu s nákupno-zábavným centrom Bory Mall a škôlkou Bory tvoria významnú časť občianskej vybavenosti.

Všetky potrebné informácie o chode nemocnice sa dozviete na: bit.ly/nemocnica-bory