Creatingbetter spaces
predchádzajúci ďalší

Rok 2020 zakončujeme aj napriek súčasnej situácii obrovským úspechom!

Podarilo sa nám uskutočniť najväčšiu transakciu tohto roku v oblasti kancelárskych nehnuteľností - predaj moderného kancelárskeho komplexu Churchill Square pri hlavnom nádraží v Prahe za viac ako 4 miliardy českých korún! Od prvých stavebných výkopových prác navyše ubehli ešte len 3 roky.

Novými majiteľmi sa dnešným dňom stávajú spoločnosti Českomoravská nemovitostní a Corporate Finance House Group.