predchádzajúci ďalší

Participácia na projekte 4. kvadrant

V minulom týždni prebiehala jedna z častí participácie na pripravovanej architektonicko-urbanistickej súťaži projektu 4. kvadrant v Prahe v Dejviciach, kde sme spoločne so spoločnosťou ONplan Lab usporiadali odbornú debatu pre verejnosť v NTK.

Úvodom bolo predstavenie histórie vývoja Dejvíc, ďalej boli návštevníci oboznámení s Koncepčnou štúdiou Víťazného námestia a s budúcnosťou Kampusu Dejvice. Záver sa venoval debate s verejnosťou za prítomnosti zástupcov Penta Real Estate, Sekyra Group, VŠCHT, mestskej časti Praha 6, Inštitútu plánovania a rozvoja, NPÚ.

Diskusia ukázala, že máme na rozvoj územia veľmi podobný názor a smerujeme spoločne k úspešnému dokončeniu už viac ako 100 rokov plánovanej výstavby obklopujúcej Víťazné námestie.

Podrobnosti k pripravovanej architektonicko-urbanistickej súťaži nájdete na https://www.4kvadrant.cz/