predchádzajúci ďalší

BEST OF REALTY – NAJLEPŠIA Z REALIT vyhlásila víťaza 24. ročníka!

Minulý týden prebehlo slávnostné vyhlásenie 24.ročníka súťaže @Best of Realty - najlepšie z realít. Súťažili sme s rezidenčným projektom @Maison Orechovka - 2.etapa a získali sme Cenu čitateľov 2022.

O Cenu čitateľov súťažili projekty, ktoré boli nominované odbornou porotou a o výsledku rozhodovala široká verejnosť!

Ďakujeme za podporu.