Courageto Create

Trainee - asset management

Job description:

  • Podpora pri evidencii nehnuteľností slovenských spoločností PRE v databázovom systéme AFM.
  • Priebežná aktualizácia systému AFM pozostávajúca z evidencie predaja/kúpy nehnuteľností podľa kúpno-predajných zmlúv a zadania.
  • Podpora pri evidencii a sledovaní katastrálnych konaní a zmien na listoch vlastníctva a ich implementácia do interných databáz
  • Podpora pri koordinácii aktuálneho stavu nákladov v systéme AFM všetkých spoločnosti PRE s účtovníctvom.
  • Fakturácia prostredníctvom systému AFM.
  • Podpora pri podávaní daňového priznania z nehnuteľnosti za všetky SPV v správe Asset PRE a to najmä, avšak nie výlučne v rozmedzí vypracovania priznaní, príprava súvisiacich dokumentov a podkladov, podania priznaní a všetkých potrebných dokumentov podľa zadania.
  • Podpora pri komunikácii spoločnosti PRE s orgánmi verejnej moci v rozsahu schválenom nadriadeným.
  • Iné podporné ad-hoc činnosti v oblasti AMS oddelenia.
  • Práca v súlade so SOP.
  • Vykonávanie ďalšej operatívy podľa pokynov primárne a sekundárne nadriadeného.

Department:

Asset Management

Requirements:

Samostatnosť, zodpovednosť, dôslednosť,

Časová flexibilita, dobré komunikačné zručnosti, 

Príjemné vystupovanie, precíznosť, zmysel pre detail

About position:

Job Type: Práca na dohodu
Regions: Bratislava
Starting Date: ASAP
Required Education: Vysokoškolské I. stupňa

Wage:

5€ hod/bruttoApply


Denisa Torda
HR Business Partner
gbeqn@cragnernyrfgngr.pbz