Courageto Create

Technical Development Manager Structure

Job description:

Korektne a včas vypracované podkladové materiály, prehľady, informácie a dokumenty pre primárne a sekundárne nadriadených v súlade s ich pokynmi. Koordinácia a príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie.

 • Korektne a včas vykonávať činnosti technického konzultanta – konzultácie technického charakteru.
 • Korektne a včas vykonávať činnosti investorského dohľadu nad činnosťou zhotoviteľa.
 • Spracovanie Peer Reviews jednotlivých fáz projektov vrátane spolupráce na návrhu ďalšieho postupu optimalizácie a ďalších efektívnych riešení.
 • Spolupráca na príprave Development Briefov.
 • Zabezpečenie kontroly projektovej dokumentácie, hľadanie efektívnych riešení a zabezpečenie ich následného zapracovania do dokumentácie.
 • Zabezpečovať hodnotenie podkladov pre uzatvorenie výberových konaní a kontrolu kompletnosti podkladov a kvalitatívneho štandardu produktov pre uzatvorenie Zmlúv o Dielo za príslušný obchodný súbor.
 • Poskytnúť technickú podporu pri výbere všetkých externých dodávateľov, konzultantov.
 • Zabezpečiť technickú podporu pre prípadné reklamácie a spory s dodávateľom stavebných prác.
 • Podieľať sa na vypracovaní podkladov pre Investičnú komisiu.
 • Svojimi znalosťami a skúsenosťami zabezpečiť maximálne množstvo informácií, podkladov, výstupov ku konkrétnemu projektu, na ktorom pracuje.
 • Zabezpečenie požadovaných štúdií a prieskumov, pre spracovanie projektovej dokumentácie (seizmická štúdia, atď.)
 • Príprava harmonogramu projektu
 • Príprava podkladov pre spracovanie EIA
 • Príprava podkladov pre spracovanie ÚR
 • Príprava podkladov pre spracovanie SP
 • Príprava podkladov pre spracovanie TD a RPD
 • Koordinácia inžinierskej činnosti
 • Zabezpečenie kladného prerokovania projektu s dotknutými orgánmi štátnej správy
 • Zodpovedať za komunikáciu s externými poradcami ( IČ, EIA, prieskumy atď.)
 • Koordinovať potrebné kroky s externým Construction Advisorom
 • Odsúhlasovať zmenové lístky po konzultácii s Project Manager
 • Pripravovať podklady pre final report a konečné projektové vyúčtovanie

Department:

Technical Development Department

Requirements:

 • Technické/ stavebné vzdelanie 
 • Min. 5 rokov praxe s realizáciou realitných projektov v časti statika
 • AutoCad - čítanie projektovej dokumentácie
 • Revit (výhodou)

About position:

Job Type: Plný úväzok
Regions:
 • Bratislava
 • Hlavní město Praha
Starting Date: ASAP
Knowledge:
 • AutoCAD: Pokročilý
 • Autodesk Revit Architecture: Mierne pokročilý
 • Anglický jazyk: Pokročilý
Years of experience: 5

We offer:

 • Cafeteria – príspevok na lekársku starostlivosť, oddych, šport, kultúru a starostlivosť o rodinu
 • Ročný bonus na základe pracovného výkonu do výšky 6 platov
 • Car allowance - príspevok na využívanie súkromného automobilu
 • Loyalty bonus za každých 5 odpracovaných rokov
 • Vzdelávanie – príspevok na profesionálny a osobný rozvoj a podpora kariérneho rastu
 • 5 týždňov dovolenky
 • Home Office
 • Sick Days
 • Multišport Karta
 • Firemné akcie – Teambuilding, Vianočný večierok, konferencia
 • Zľavy v rámci Penta portfólia (Dr. Max, Pro Care, NMH, Bory Mall)

Wage:

od 3.000 EUR (v závislosti od skúseností)Apply


Dominika Prekopová
cerxbcbin@cragnernyrfgngr.pbz