Courageto Create

Recepčná

Poskytuje komplexnú, kvalitnú, včasnú administratívnu a organizačnú podporu pre klientov BASE, tím BASE a Penta Real Estate. V pracovnej náplni má celý rad výkonov súvisiacich s dennou operatívou coworkingového priestoru BASE Jurkovičova tepláreň, administratívou, preberaním a evidenciou poštových zásielok, klientskými dopytmi a riadením pridelenej agendy.
zabezpečuje každodenný chod coworkingového priestoru a podporu tímu BASE pri plánovaných procesoch/podujatiach;

Job description:

 • zabezpečuje dennú kontrolu priestorov, nahlasuje pozorované nedostatky BASE teamu, a priamo odstraňovanie tých spadajúcich do jej kompetencií;
 • zabezpečuje chod recepcie, vybavuje telefonáty, komunikuje s klientmi a návštevami BASE;
 • prijíma listové zásielky a kuriérov, vedie evidenciu a upovedomuje klientov o došlej pošte;
 • prijíma a spracuváva mailovú komunikáciu a dopyty z webových formulárov a posúva na príslušného člena tímu BASE, a priamo reaguje v rámci zverených kompetencií;
 • komplexne rieši administratívne úlohy a posudzuje problematiku úloh;
 • kontroluje archivácie a kompletnosti zmluvných podkladov;
 • zabezpečuje objednávky, kontrolu a stav spotreby zásob prevádzkového materiálu v priestoroch coworkingového centra;
 • poskytuje administratívnu a organizačnú podporu pre kolegov z PRE a tímu BASE;
 • operatívne zabezpečuje zástup za tím BASE;
 • poskytuje podporu pri organizácii a zabezpečení chodu eventov (denných, večerných, vo výnimočných prípadoch aj víkendových);
 • poskytuje podporu pri marketingových aktivitách;
 • vykonáva ďalšiu operatívu podľa pokynov primárne a sekundárne nadriadených

Department:

Cowork

Requirements:

 • dobré organizačné a komunikačné zručnosti,
 • proaktivita, spoľahlivosť, príjemné vystupovanie,
 • flexibilita, zodpovednosť, ochota učiť sa nové veci,
 • odolnosť voči stresu orientácia na zákazníka

About position:

Job Type: Práca na dohodu
Regions: Bratislava
Starting Date: ASAP
Required Education: Stredoškolské s maturitou
Suitable for graduates: Yes

Hiring proces:

Uchádzači, ktorí splnia naše požiadavky budú pozvaní do 1. kola pohovoru.

Wage:

5€/hod bruttoApply


Denisa Torda
HR Business Partner
gbeqn@cragnernyrfgngr.pbz