Courageto Create

Office & Specialty Leasing Coordinator - OC Bory Mall

Job description:

Pre OC Bory Mall aktuálne hľadáme šikovného Office & Specialty Leasing Coordinatora, ktorý bude zodpovedný za aktívne vyhľadávanie nájomcov, bude udržiavať vzťahy so súčasnými a potenciálnymi nájomcami.

Kompletné spracovanie obratov nájomcov a následná príprava podkladov pre finančné oddelenie na mesačnú fakturáciu obratového nájomného.
Analýza a spracovanie návštevnosti.
Príprava a kompletizácia nájomných zmlúv a príslušných dokumentov (dodatkov, zmlúv na darčekové karty, objednávky,...) a následná administrácia (zabezpečenie podpisov, skenovanie a archivovanie).
Zakladanie nových subjektov/dodávateľov v SAP.
Nastavenie kompletných podmienok vyplývajúcich zo zmlúv a príslušných dodatkov do systému AFM a príslušných tabuliek.
Dohliadanie nad zložením zábezpek nájomcov.
Príprava všetkých oznámení a listov pre nájomcov.
Príprava podporných materiálov pre nadriadeného (vývoj návštevnosti, vývoj obratov nájomcov, prezentácie, zápisy z ranných porád, stavy pohľadávok, evidencia knihy jázd v Autoplane).
Nahadzovanie zmlúv do systému, administratívne činnosti.

Specialty Leasing:
Napĺňanie leasingovej stratégie specialty leasingu.
Aktívne vyhľadávanie potenciálnych nájomcov.
Proaktívne budovanie a udržiavanie vzťahov so súčasnými a potenciálnymi nájomcami.
Komunikácia s real estate agentmi.
Vykonávanie obhliadok priestorov podľa leasingovej stratégie.
Príprava a vyjednávanie komerčných ponúk v súlade zo stratégiou a v koordinácii s Leasing Managerom.
Príprava a vyjednávanie komerčných aspektov nájomných zmlúv.
Pravidelné sledovanie a riešenie platobnej morálky nájomcov.
Aktívna komunikácia so všetkými členmi managementu centra.
Pravidelný reporting a udržiavanie databázy nájomcov.
Sledovanie aktuálnych trendov, trhu a projektov konkurencie v obore.
Koordinácia jednotlivých úloh zverených interným alebo externým dodávateľom.
Príprava rôznych ad hoc reportov podľa pokynov primárneho nadriadeného.
Vykonávanie ďalšej operatívy podľa pokynov primárne nadriadeného.

Department:

Leasing Department

Requirements:

- orientácia na detail,
- dobré komunikačné a organizačné zručnosti,
- schopnosť prispôsobiť sa náročným a meniacim sa požiadavkám,
- Microsoft Excel - min. na úrovni pokročilý (práca s tabuľkami),
- spoľahlivosť, flexibilita, samostatnosť

About position:

Job Type: Plný úväzok
Regions: Bratislava
Starting Date: ASAP
Required Education: Vysokoškolské I. stupňa
Experience: leasing coordinator
Years of experience: 2

Hiring proces:

Kandidáti, ktorí budú spĺňať požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu budú pozvaní na osobný pohovor.

We offer:

- 2 x sick days/rok,
- priestor pre vzdelávanie,
- teambuildingy

Wage:

1 800 EUR/mesiac fix + variabilná zložka odmeny (do výšky 3 platov)Apply


Denisa Torda
HR Business Partner
gbeqn@cragnernyrfgngr.pbz