Creatingbetter spaces

Leasing Manager (BASE)

Job description:

 • podieľanie sa na definovaní, implementovaní a rozvíjaní podnikateľského plánu a leasingovej stratégie centra flexibilných kancelárii;
 • koordinácia riadenia centra;
 • vedenie lokálneho tímu k dosahovaniu stanovených cieľov;
 • riadenie zmluvných vzťahov s cieľom tvorenia hodnoty - dosiahnutia/ udržania ziskovosti, flexibility a maximálneho využitia priestoru;
 • dohliadanie na výkonnosť centra a plnenie obratu a EBITDA;
 • dynamické spracovanie / prispôsobovanie členských ponúk, a kancelárskych priestorov budúcim novým členom, aby bolo možné plniť ciele v súlade s podnikateľským plánom;
 • vytváranie, spravovanie a rozvíjanie množiny potenciálnych klientov;
 • koordinácia a spracovanie požiadaviek na priestor s leasingovým tímom PRE;
 • koordinácia externých dodávateľov;
 • spoluzodpovednosť za každodennú prevádzku centra, komunikáciu s klientami, dodávateľmi a tímom PRE;
 • budovanie povedomia o značke prostredníctvom účasti na relevantných udalostiach a networkingu;
 • reporting o výkonnosti centra;
 • príprava rôznych ad-hoc reportov podľa pokynov primárne nadriadeného;

Department:

Cowork

Requirements:

 • skúsenosti z oblasti sales/ leasing/ commercial business development;
 • anglický jazyk;
 • proaktívny prístup;
 • stategické myslenie.

About position:

Job Type: Plný úväzok
Regions: Bratislava
Starting Date: ASAP
Required Education: Stredoškolské s maturitou
Knowledge: Anglický jazyk: Expert
Years of experience: 3

We offer:

 • ročný bonus až do výšky 3 platov;
 • teambuildingy;
 • občerstvenie;
 • príjemné pracovné prostredie v centre Bratislavy - Jurkovičova tepláreň.

Wage:

od 2.000 EURApply


Dominika Prekopová
cerxbcbin@cragnernyrfgngr.pbz