Creatingbetter spaces

Construction Manager

Job description:

Máš technické vzdelanie? Chcel by si sa stať súčasťou jedného z najlepších developerských tímov v strednej Európe? Naším cieľom je byť lídrom v kvalite developerských projektov a prinášať svetovú architektúru. Aktuálne hľadáme Construction Managera, ktorý bude efektívne a odborne riadiť proces realizácie schválených projektov – stavieb. Náplňou práce je:

 • zaistenie kontroly realizačnej dokumentácie, hľadanie efektívnych riešení a zaistenie ich následného zapracovania do dokumentácie vrátane prípravy a kontroly riadiacich harmonogramov, sledovania plnení detailných harmonogramov;
 • príprava tendrov a zodpovednosť za výber jednotlivých dodávateľov;
 • navrhovanie najvhodnejších technických riešení a spôsobov realizácie diela;
 • zodpovednosť za prípravu zmlúv s dodávateľmi, externými konzultantami a ostatnými účastníkmi projektu;
 • zastupovanie investora pri plnení povinností voči orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy v priebehu realizácie, vyplývajúcej z platných zákonov a ostatných predpisov uplatňovaných pri realizácií stavieb;
 • kontrola priebehu stavebných prác, ich kvality a projektových zmien;
 • sledovanie a evidovanie nákladov jednotlivých dodávateľov a obchodných partnerov a rozpočet;
 • zaistenie korektného ukončenia zmluvných vzťahov s dodávateľmi, odstránenie nedostatkov a neukončených prác, vysporiadanie záväzkov a pohľadávok, kontrola žiadostí o uvoľnenie zádržného;
 • vykonávanie činnosti investorského dohľadu nad činnosťou zhotoviteľa korektne a včas;
 • spravovanie mesačného reportu a investičného odporučenia ku zvereným projektom;
 • zaistenie včasného dokončenia diela a požadovaného kolaudačného konania na jednotlivé stavby.

Department:

Construction Management

Requirements:

 • VŠ technického zamerania
 • skúsenosť min. 5 rokov na obdobnej pozícií
 • loajálnosť;
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti.


  About position:

  Job Type: Plný úväzok
  Regions: Bratislava
  Starting Date: ASAP
  Required Education: Vysokoškolské II. stupňa
  Knowledge:
  • Microsoft Project: Mierne pokročilý
  • Anglický jazyk: Mierne pokročilý
  • AutoCAD: Pokročilý

  We offer:

  • Cafeteria – príspevok na lekársku starostlivosť, oddych, šport, kultúru a starostlivosť o rodinu
  • Ročný bonus na základe pracovného výkonu do výšky 6 platov
  • Loyalty bonus za každých 5 odpracovaných rokov
  • Car allowance 
  • Vzdelávanie – príspevok na profesionálny a osobný rozvoj a podpora kariérneho rastu
  • 5 týždňov dovolenky
  • Home Office
  • Sick Days
  • Multišport Karta
  • Firemné akcie – Teambuilding, Vianočný večierok, Grilovačky
  • Zľavy v rámci Penta portfólia (Dr. Max, Pro Care, NMH, Bory Mall)

  Wage:

  od 3.000 EUR  Apply


  Dominika Prekopová
  cerxbcbin@cragnernyrfgngr.pbz