předchozí další

Představujeme vítězný návrh projektu Chalupkova

Vítězem mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže, kterou jsme vyhlásili na konci loňského roku na projekt s pracovním názvem Chalupkova, se stalo italské studio Stefano Boeri Architetti. Pozemek se nachází v zóně Mlynské nivy a je ohraničen ulicemi Košická a Chalupkova. Součástí projektu je i administrativní budova na ulici Mlynské nivy, jejíž řešení nebylo součástí soutěže, ale bylo zohledněno v navržené urbanistické koncepci. Kancelářská budova vychází z projektu, který byl autorizován předchozím majitelem, a my jsme jej přepracovali s českým ateliérem Jakub Cigler Architekti.

Podmínky prvního kola mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže splnilo a své zadání odevzdalo celkem 83 domácích i zahraničních architektonických ateliérů. Z předložených návrhů vybrala odborná porota tři ateliéry (KCAP, Stefano Boeri Architetti a Baumschlager Eberle + Studio Perspektiv), které postoupily do druhého kola soutěže. Další tři ateliéry (Jakub Cigler Architects, BIG - Bjarke Ingels Group a MVRDV) byly vyzvány a postoupily přímo do druhého kola. Porota tak ve druhém kole soutěže hodnotila celkem šest návrhů, zastoupených kvalitními domácími i zahraničními ateliéry. Vítězem se stalo italské architektonické studio Stefano Boeri Architetti.

Italské studio realizuje oceňované projekty po celém světě. Mezi nejznámější projekty patří obytný komplex Bosco Verticale - Vertical Forest v Miláně a Villa Méditerranée v Marseille. Bosco Verticale je prototypem architektury integrující živou přírodu a získal několik mezinárodních ocenění. Studio se zaměřuje především na udržitelnou architekturu a strategický rozvoj měst.

O vítězném návrhu

Porota ocenila zejména kontextuální přístup při navrhování urbanistické struktury, která vychází z kompaktní blokové zástavby charakteristické pro evropská města, na rozdíl od stávající solitérní zástavby v jiných částech nově vznikajícího centra Bratislavy. Porota porovnávala vhodnost navržené urbanistické struktury pro dané území, přidanou hodnotu, kterou návrh přinese městu a jeho obyvatelům, a kvalitu pro budoucí obyvatele a klienty obchodů. Součástí projektu bude také otevřený zelený vnitroblok, který naváže na zelené veřejné prostory v sousedních projektech. Tímto propojením vznikne jeden z největších parků v hlavním městě.

Součástí projektu bude také vertikální zeleň na některých fasádách navrhovaných obytných budov. Zeleň bude pečlivě vybrána a přizpůsobena místním podmínkám (střídání ročních období, orientace, povětrnostní podmínky a proudění větru, údržba atd.)

Projekt přinese do oblasti přibližně 1 300 bytů ve čtyřech obytných budovách a přibližně 45 tisíc m21 pronajímatelných kancelářských a obchodních ploch. Zahájení výstavby první obytné fáze se očekává v průběhu roku 2026 v závislosti na průběhu povolovacího procesu a probíhajícím procesu změny územního plánu. Projekt bude rozdělen do čtyř fází a předpokládá se, že dokončení projektu podobného rozsahu bude trvat přibližně deset let.

„Instituce architektonických a urbanistických soutěží s podobnou mezinárodní účastí, rozsahem a kvalitou nebyly donedávna v Bratislavě vůbec standardní. Dnes už je tomu jinak a účast zahraničních ateliérů jen svědčí o rostoucím potenciálu a významu našeho hlavního města. Jsem přesvědčen, že zóna Chalupkova, jako jedna z nejprestižnějších lokalit v Bratislavě v těsné blízkosti centra, si uspořádání architektonické soutěže rozhodně zasloužila.  Jako developerovi nám záleží na výsledném produktu, je naší vizitkou a je spojen s naší značkou. Proto jsem rád, že se do této lokality hlavního města vracíme s novým projektem z pera architektů Stefano Boeri Architetti a společně opět posuneme kvalitu a úroveň developerské výstavby v Bratislavě o několik kroků dopředu,“ říká Juraj Nevolník, výkonný ředitel Penta Real Estate Slovakia).

,,Projekt Urban Oasis (pracovní název, pod kterým architekti projekt do soutěže přihlásili) přináší do moderní čtvrti dynamického města velký veřejný park s vysokou biodiverzitou rostlin, obklopený obytnými budovami a občanskou vybaveností. Urban Oasis byla navržena jako nová centrální městská zóna Bratislavy, otevřená a prostupná pro každodenní tok života, která nejlépe reprezentuje výzvy současného městského světa a je dalším krokem k myšlence metropole typu archipelago: města, jehož jednotlivé čtvrti tvoří jádro s produkcí čisté energie, s rozmanitostí funkcí a obyvatel typickou pro evropská města a s živou přírodou ve svém středu a na fasádách budov,“ říká Stefano Boeri, zakládající partner italského studia.

„V projektu Urban Oasis jsme přemýšleli o tom, jak vnést kvalitní architekturu do dříve průmyslové městské oblasti, která prochází zásadní proměnou, jak optimalizovat prostupnost přímého přirozeného světla a zároveň ji chránit před větrem a hlukem, jak zlepšit přístupnost a využitelnost parku, aby si zachoval charakter ‚tajné zahrady‘, jak ho proměnit nejen ve flexibilní a kvalitní veřejný prostor, ale také v důležitý prvek regulace mikroklimatu, vlhkosti a eliminace efektu městského tepelného ostrova. S návrhem jsme nadmíru spokojeni a věříme, že se skutečně může stát přidanou hodnotou jak pro své okolí, tak pro celé město a všechny jeho obyvatele,“ dodává Pietro Chiodi, vedoucí partner italského studia.

Kancelářská budova již ve výstavbě

Součástí projektu Chalupkova je i administrativní budova na ulici Mlýnské nivy, jejíž řešení nebylo součástí architektonicko-urbanistické soutěže, ale bylo zohledněno v navržené urbanistické koncepci. Kancelářská budova vychází z projektu, který byl povolen předchozím vlastníkem, a společnost Penta Real Estate ji přepracovala s českým ateliérem Jakub Cigler Architekti. Stavební práce byly zahájeny na konci loňského roku.

Projekt kancelářské budovy je rozdělen do dvou etap. V první etapě vznikne 18 tisíc m2 pronajímatelných kancelářských ploch a 1 tisíc m2 pro menší obchodní provozy. Předpokládaný termín dokončení je naplánován na první polovinu roku 2026.

Druhá etapa přinese z území 14 tisíc m2 pronajímatelných kancelářských ploch a 1 tisíc m2 určených pro menší obchodní provozy. Zahájení výstavby druhé etapy bude záviset na rychlosti povolovacího procesu, zahájení výstavby se předpokládá v průběhu roku 2026.

Kancelářská budova bude splňovat nejvyšší požadavky na udržitelnost v souladu s certifikací LEED Platinum. Technologie použité v budově budou usilovat o to, aby byla budova při provozu uhlíkově neutrální v souladu s certifikací LEED Zero Carbon.

Eliminace zátěže životního prostředí

V místě, kde bude projekt Chalupkova postaven, se nachází ekologická zátěž. Bylo kontaminováno ropou z bývalé rafinerie Apollo, která unikla do podloží po spojeneckém bombardování v roce 1944. Na začátku stavebních prací společnost Penta Real Estate znečištěné podloží dekontaminuje pomocí biodegradace. Dekontaminační práce budou probíhat pod dohledem odborníků a za přítomnosti geologů. Náklady na dekontaminaci území si vyžádají investici ve výši několika desítek milionů eur. Centrum hlavního města se tak zbaví značné ekologické zátěže, která oblast sužovala posledních 80 let. Více o projektu Chalupkova a vítězném architektonickém návrhu si můžete poslechnout v podcastu Penty ZDE.