Courageto Create
předchozí další

Ve výstavně Masaryčky jsme přesně podle plánu

V současné době se pracuje na železobetonové monolitické kontrukci nadzemní části a to už na úrovni třetího nadzemního patra. V podzemních prostorech jsou již vyzděny technické místnosti a pracuje se na skladovacích.
Prostory podzemních parkingů jsou vymalovány a byly zahájeny trasy vodorovných technologických rozvodů.