předchozí další

Hotel Hybernská – hlasování v soutěži „Památky děkuji“

V návaznosti na ukončený terénní archeologický výzkum od Národního památkového ústavu jsme pro projekt Hotel Hybernská obdrželi nominaci do soutěže „Památky děkují - Patrimonium pro futuro“.Soutěžíme s Archeologickým odkryvem gotické Horské brány a opevnění.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili.